2013. december 10., kedd

A fideszes troll-igazgató az emberi méltóságról

Hajléktalanok? Na ne!!!
Forrás: Fidesz.hu
A kormánypárt részéről folytatott kommunikációs offenzíva tulajdonképpen természetes folyamat. Már csak azért is, mert pártrendezvényként lehet kormánypropagandát folytatni. S viszont. A baj ezzel legfeljebb abban az összefonódásban rejtőzik, ami nehezen elkülöníthetővé teszi a kormány propaganda és a választási kampány finanszírozását. De legalább az ostobaságok, mint Kocsis Máté legutóbbi megszólalása legalább egy kanálisba csatornázódnak be.

A nyócker polgármestere, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a Fidesz frakcióvezetőjének helyettese „egy más témában tartott sajtótájékoztatón” megnyilatkozott a hajléktalanokról is. A kormánypárt honlapján közöltekből nem derült ki, hogy mi volt az a másik téma, ami miatt a sajtó meghallgathatta Kocsis Mátét. De talán nem is lényeges. A lényeges az, hogy azzal védika hajléktalanok emberi méltóságát, ha megfelelő ellátást” teremtenek nekik. Szemben azzal, hogy az Együtt-PM részéről azért „emelik fel a szavukat, minthogy emberek az utcán élhessenek”. Arról, hogy az aktuálpolitikai síkokon megvívott harcban alapvetően a demagógiák csatája zajlik, már szóltam korábban, és a hajléktalanügy jelenleg sem igazán látszik ezen felülemelkedni. Ez a hatalom részéről nagyon kényelmes, állapot, és ebből a szempontból talán szóra sem lenne érdemes Kocsis Máté megszólalása.

Ami mégis megemlítendővé teszi, az a nyilvánvaló színvonalcsökkenés, ami megjelenik az idézett mondatokban is. Az utóbbi, ami az utcán lakhatás jogát feszegeti, nyilvánvaló demagógia. Azonban visszaköszön benne az a gondolat, amit az internetes fórumok trolljaitól unalomig ismerhetünk. Akiket egyébként kár lenne a csökött értelmű netes bocsokkal azonosítani. Sokszor alighanem nagyon is informált, és nem is minden képzettség nélkül való népek mennek le az internetes süketelés, a szociológiai populizmus szintjére. Alkalmasint pontosan ugyanúgy teljesítve egyfajta küldetést, ahogy egy nagygyűlésen is alkalom lehet a közhangulat tematizálására, felkorbácsolására, és a jelenlevők provokálására. Nem utolsó sorban pedig a trollok „bevetése” igen alkalmas lehet szófordulatok terjesztésére, finomhangolására, csiszolgatására. Kockázat, és közvetlen felelősség nélkül. Egy anonimnak tekinthető netes álnév mögé bújva. S itt lép vissza a képbe a kormánypárt kommunikációs igazgatójának mondandója. Az, amin látszik a trollok során tesztelt, kifinomult csúsztatás.

Értékeléséhez érdemes talán visszalépni pár évtizedet. Abba a korba, amikor a hajléktalanok „ősei”, a csövesek, becézve „csövik” lejmoltak az aluljárókban. A látszólagos hasonlóságok mellett vannak nyilvánvaló különbségek is. Az 1980-as évek csöveseinek nagyobbik része egyfajta szociális tiltakozásként, önszántukból választották a hontalanságot. Tiltakozásként a kötelező munkavállalás ellen, és mintegy kivonva magukat az atyáskodó állam fennhatósága alól. Természetesen nem vitatva, hogy akkor is voltak olyan krízishelyzetek, amelyek végállomása valamelyik aluljáró, vasúti töltés volt. De három évtizede az arányaiban nem ők képviselték a többséget. A jelen helyzetben azonban a hajléktalanok között a többség egy szociális krízis eredményeként kényszerül fedél nélkül, vagy láda-kunyhókban élni. Alighanem sokan közülük szívesen kihagyták volna a tapasztalatszerzésnek ezt a szintjét. Kocsis Máté szavai világosan jelzik, hogy a tartózkodás helyét szeretné a helyzet tematizálásának centrumában tartani. Messze elkerülve azt a forró kását, ami az okok tálkájában rotyog.

Ezt támasztja alá az is, hogy szerinte „a kormány és a fővárosi vezetés több ezer férőhelyet alakított ki, van elegendő hely”. Szó nincs az önálló megélhetés biztosításáról, a kegy-, illetve segélyalapú, az emberek kiszolgáltatottságát erősítő szociálpolitika változtatásának szándékáról. Mely változtatás eredménye esetleg lehetővé tenné az újabb hajléktalanok megjelenésének elkerülését, és az utcáról nem a kényszermelegedőbe, hanem egy saját kezelésű lakásba való bevonulást. Igaz, ezzel a kormánypárt elvesztené azt a lehetőséget, hogy egyfajta jótevőként tűnjön fel. Megveregetve a saját vállát, és megtapsoltatva magát, hogy: lám hány embert mentett meg a fagyhaláltól. Amire talán nem is lenne szükség, ha nem jutnának annak határára az emberek. Mert az emberi méltóságot valójában az önrendelkezés lehetőségének biztosítása szolgálná. A fagyhalál előli menekülés tömegmelegedőbe aligha tekinthető az önrendelkezés csúcsának. Amikor a nyócker pógármestere ezt emeli ki, akkor tulajdonképpen elfogadja azt a szélsőséges demagógiát, hogy a hajléktalanok csak és kizárólag maguk tehetnek a sorsukról, és örüljenek, ha egyáltalán még megtűrik őket a Földön. A Város kegyes urai. Vauuuúúú!

Mert az, amikor az említett tömegszállásokat tekintik „megfelelő ellátásnak” a hatalom részéről, az azt jelenti, hogy Fidesz troll-igazgatója alapvetően nem is akar változtatni a hajléktalanságon. Ő, és elvbarátai a hajléktalanokat hajléktalanként, állapotukat konzerválva kívánja látni a továbbiakban is. Sajátos, de sajnos korántsem egyedi szemléletet árulva el arról, hogy Fidesz környékén miként képzelik el az emberi méltóságot az emberi jogok napján.

Andrew_s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése