2013. november 1., péntek

Orbáni Halloween köz(tök)pénzen

Gáncs-Orbán csíz-páros
Forrás: Fidesz
A miniszterelnök esetében, midőn új szerepben tűnt fel, hirtelen az „univerzalizmus” szó juthat az eszünkbe. Az azonban már foglalt, mert az a kínai nép közös vallásának megnevezésére szolgál. S korántsem annak a vallásnak a kapcsán használják, mellyel kapcsolatban Orbán Viktor most éppen egyfajta vallásvédő szerepében tűnt fel Halloween napján.

Ám nem töklámpással a kezében, hanem elsősorban valami írószerszámmal. Ezzel írták alá azt a megállapodást, mely elsősorban pénzt jelent. S aligha kevés pénzt jelent a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) számára. De legalább mindenki elmondhatja majd ezt követően, hogy egy kicsit besegíthetett az említett egyházba, mert nem igazán gyötörnek, gondolom, sokakat erős kétségek a pénz forrását illetően. Szinte egészen biztosan az adóforintokból gondolja Orbán Viktor megtámogatni az egyik egyházat. Erről a Fidesz maga számolt be, tehát aligha tekinthető rémhírkelésnek. Arról igazán nem tehet a nyájas portál-kattintó, hogy a megélt zavaros idők zavaros mondatokban köszönnek vissza. Mindjárt a tudósítás elején. Itt azt olvashatjuk, hogy „a kormányfő Pál apostolt idézve hangsúlyozta, jobb adni, mint kapni”. Azt nem is kérném számon, hogy az idézet az elektronikus verzió szerint „jobb adni, mint venni” formában helytállóbb lenne. A lényeget annyiban aligha érinti, hogy valóban jobb, ha van miből adni, mintha rá van szorulva valaki az alamizsnára. Az eredeti szövegkörnyezetben ugyanis így szerepel:
„33. Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam:
34. Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.
35. Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.
(Csel, 20)

Amiből azért világosan kiderül, hogy az apostol a magáénak, és nem a másoktól elvett, behajtott javak szétosztásával példálódzott. Valamint a gyengébbek, és nem az erősek gyámolítására szólított fel. Ezzel összehasonlítva azt, hogy Orbán Viktor a másoktól behajtott adóforintok szétosztása kapcsán emlékezik meg Pál apostolról nem túl illendő talán. Különösen nem a szegényeket korántsem gyámolító rendszert „üzemeltető” kormány vezetőjétől. Még Halloween napján sem. Melynek estéje a Mindenszentek estéje a keresztények közül sokaknak. Míg a sátánisták szerint is kiemelt éjszaka. Aligha valószínű, hogy Saulus örült volna ilyen torz felidézésének ezen a napon. Vagy akár csak annak, ha az egyház ezen a napon politikai üzenetekhez asszisztál.

Különösen nem olyanok által, akiknek tudósításba kiemelt egyik igazi aranyköpése úgy hangzik a megállapodás céljáról, hogy: „az állam és egyház elválasztásának elvét megvalósítva, de azt meghaladva, a közösségi célok érdekében történő együttműködés útját válasszuk”. Mármint Gáncs Péter, a MEE elnök-püspöke, és Orbán Viktor. S igen kérem. Ezt a mondatot kéretik sokszor elolvasni. Így szerepel a Fidesz tudósítójának szövegében. Az értelmének eldöntésénél csak egy nehezebb kérdést felvetve. A tudósító vagy Gáncs Péter beszédírója használt-e bullshit-generátort a megalkotásához. De az, hogy egy ilyen alkalmazás megalkotója is megnyalná a billentyűzetét ennek olvastán, az biztos. Bár, a Halloween-be akár bele is férne. Talán egy töklámpást még az asztalra kellett volna tenni hozzá. Mert így még valaki komolyan veszi esetleg. Holott a fentiek alapján az egyház akár vissza is utasíthatta volna a másoktól gyűjtött pénzből nagyvonalúan felajánlott milliárdokat. Ennek feltételezése azonban olyan szintű naivitásra vallana részemről, hogy inkább meg sem próbálom.

Ahogy az olyan kijelentések nyilvánvaló ostobaságaival sem érdemes talán a sorokat tölteni, miszerint „a világon valószínűleg az egyházak rendelkeznek a legnagyobb tudással arról, hogyan kell valódi és erős közösségeket felépíteni”. A találgatások megelőzésére ezt Orbán Viktor jelentette ki. A tévedés ebben ugyanis teljesen nyilvánvaló. Lévén, hogy alapvetően a közösségeknek szokott lenni vallásuk, hitviláguk, és így a közösségeknek szokott lenni egyházuk. Mármint akkor, ha a hitfejlődés természetes utat jár be, és nem erőszak hatására, agymosással kerül terjesztésre. Ráerőltetve másokra az egyes nézetrendszereket. Mely utóbbi esetben valóban az egyháznak teremtik meg a közösségét, és nem a közösség teremti meg az egyházakat. Az erőszakos térítésben azonban valóban történelmileg elévülhetetlen érdemei vannak a keresztény egyházaknak. A probléma csak az, hogy Orbán alighanem a frissen megtértek bőszültségének tanúságtétele gyanánt, és nem kritikaként említette ezt meg.

Ami azért is valószínű, mert a vallásvédő szerepének nem felelt volna meg egy ilyen burkolt kritika a miniszterelnök szájából. Különösen, mert Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével szintén ezen a napon alakult meg a reformáció emlékbizottság. Az állam és a protestáns egyházak közös szervezeteként. Hogy is volt az a mondat az elválasztott meghaladás tárgyköréből? Csak szentté ne avassák a végén Orbán Viktort. Nehéz lenne eldönteni, hogy a gátak, a szülészetek, a mindentudás, vagy csak a túlkompenzált komplexusok védőszentje legyen-e inkább. Esetleg mindez együtt. Miközben a megjelentek vastapssal éljenzik népünk bölcs, vallásos, és szekuláris vezérét Orbán Viktor elvtársat vezető Urat.

Andrew_s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése