2014. január 17., péntek

Ördögűzők új csapata

Reform-kori ördögűzés egy 1598-as fametszeten
Forrás: Angelfire
Sűrű éjszaka, és nyikorgó hangon kinyögött szavak. Démoni vigyor, és éjfélkor szakadó sebek. Fordított feszület, és lángoló tekintet. Az ördögűzésről, hazánkban, alighanem sokaknak sokkal inkább egy-egy filmélmény jut az eszükbe, mintsem egy olyan esemény, ami a szomszédban is megtörténhet.

Akár szórakoztató filmről is lett légyen szó, akár egy ismeretterjesztő filmről. Az utóbbiaknak megvan az az előnye is, hogy mintegy eltávolítja a nézőtől az ördögűzést, mint olyat. Holott a démonikus élmények, és a sátánizmus egyáltalán nem olyasmi, ami ne lenne jelen a mindennapokban. Még akkor sem, ha a pszichológiával, szociológiával foglalkozók olykor meglepően materiálisnak ható okokat is tudnak felsorolni magyarázatként. Ahogy arra is, hogy miért érezheti valaki úgy, hogy az őt megszálló sátán hangját követve vétkezik a törvények, és az emberek ellen. Nem egy esetben valóban egy betegség tüneteként, vagy csak mentségként a nagyon is hétköznapi bűncselekményekre. Mert a sátán sokakban benne lakozik. Kiűzhetetlenül. De ez egy másik történet.

Az ördögűzők nem ettől az utóbbi sátántól igyekeznek megszabadítani embertársaikat. Sokkal inkább a sátánisták által követett, immateriális gonosz ellen veszik fel a küzdelmet. Papként és az isteni áldás oltalmában bízva. Immár évszázadok óta. Nem egy esetben legalább annyira embertelen módon, mintha élő kín-áldozatot mutatnának be annak a gonosznak, aminek elűzésére szegődtek. Korántsem véletlen tehát, hogy a félresikerült ördögűzések híre az áldozat halála, vagy megrokkanása kapcsán jut el a nagyérdemű hírfogyasztókhoz. Holott a sikeres ördögűzés igen hasznos tevékenység lehetne. Még akkor is, ha sokkal inkább egyfajta pszichoterápiaként hat. Annak a szempontjából, akinek csökkenti a lelki terheit mindenképpen nagy segítség. S annak is, akinek a környezete által ránehezedő nyomást csökkenti. Amikor bármilyen stressztünetet a környezet tud be az ördög művének. Addig macerálva az érintettet, míg aláveti magát egy ördögűző szeánsznak. Megnyugtatván a rokonokat. S nem egy esetben önmagát is.

Ugyanakkor nem Semjén Zsolt disszertációját kell ahhoz fellapozni, hogy tudjuk: a sátánizmus sok szempontból reneszánszát éli. Nem kis részben a reguláris egyházból való tömeges kiábrándulás miatt. Aminek van némi köze ahhoz a nagyon is világi hatalomhoz, és vagyonhoz, amivel az egyházak rendelkeznek. Az természetesen egyértelmű, hogy az egyház nem igazán hirdethet nyílt eretneküldözést, mivel abban a hatalmi helyzetben még sincs jelenleg. De ettől függetlenül is igen jelentős szociológiai és személyes feszültségeket is kelthet egy közösségben az említett tanokban való hit terjedése. Esetleg még az is, ha elhiszik valakiről, hogy tényleg képes hatékonyan megátkozni valakit. Régi megfigyelés ugyanis, hogy ilyen esetekben a szakértői beavatkozás akár szó szerint életet is menthet.

Mindezek a felismerések nyilvánvalóan a Vatikánban is megtörténtek. Mutatja ezt az a hír, ami a közelmúltban az „ördögűző-képzés” kiszélesítéséről tudósított. Részben abból a célból, hogy a megszállt lelkeknek könnyebbséget hozzon. Részben azért, hogy felvegye a harcot az okkult eszmék terjedésével. Mely utóbbi természetesen nem független a „megszálltak” számának növekedésétől, és az ördögűzést szakértő módon elvégezni képesek iránti kereslettől. Azonban még az említett hír fényében sem árt megfeledkezni valamiről. Nincs az a papi beavatkozás, ami a bűnök következményeit meg nem történtté tenné. Ahogy a személyiség betegségei is lehetnek okai egy büntetnek. Lehetnek akár egy bíróság által méltányolt magyarázatai is egy gaztettnek. Azonban a következményeket nem csökkenti. Egy gyilkosság áldozata nem fog életre kelni, a megnyomorított újra járni, a tönkretett dőzsölni a javakban, és a meggyalázott megalázottságban megöregedett sem lesz fiatalabb, hogy újra élhesse az életét.

Aki ez utóbbiak előidézésében bűnös, vagy morális felkelősség terheli, azt nem mentesíti semmi. Sem a gyónás, sem az ördögűzés, sem a neki kényszerből tapsolók serege.

Andrew_s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése