2014. január 4., szombat

Magyar Nemzeti Rezsigárda

Forrás: 444
A legutóbbi napok egyik vezérhíre kétségtelenül Orbán Viktor permanens árnyékboxának legújabb fejezetéről szólt. Ez nem más, mint a „Magyar Csapatnak” elkeresztelt rezsigárda meghirdetése. Az, hogy ismét szép példáját mutatja egy, különben az országot összefogni hivatott, jelzőnek a végletes megosztásra való kisajátítására, az csak az egyik oldala az éremnek. A másik oldala az, hogy sok reakció olyan erre az akcióra, mintha különleges meglepetést okozott volna.

Na jó, legyünk kicsit engedékenyebbek. Az ország megnevezését is jelzőként magába foglaló „magyar” szó pártpolitikai kisajátításának aljas pofátlansága éppen okozhatna akár meglepetést is. Mármint akkor, ez lenne az egyetlen jele a ennek. De Zsigó Róbert jóvoltából tudjuk, hogy ez immár a permanens Fidesz-kulturális forradalom része. Ebből a szempontból a DK tiltakozása jogosnak tűnik, de mintha kicsit megkésett lenne. A rezsigárda ellen tiltakoznak, de az említett szóvivői nyilatkozat mintha nem verte volna ki ugyanazt a biztosítékot. Ám jobb később, mint még később. Ugyanakkor a meglepetésnek nem a szóvivői előkészítés miatt kellett volna kisebbnek lennie. A helyzet ugyanis igen alapos érési folyamat eredménye. Elég arra az eseményláncolatra gondolni, amelynek egyik markáns mérföldköve már közel másfél évvel ezelőtt is világosan körvonalazódott. Komoly vezéri komplexusokat sejtetve, és azóta is kérdőjeleket hintve el Orbán Viktor személyiségi állapotát illetően. Az tehát, hogy egy önmagába zártan is folytonos önigazolást kereső, és mindenki mást „büntető”, önjelölten nagy machinátor, aki minden ellenvéleményben az ellene szerveződött világ-összeesküvés nyomait látja, most éppen a rezsiben látja a megváltó eszmét, az tulajdonképpen keveset jelent. Egy régi kép új tüneti ecsetvonásaként is betudható.

Különösen azért, mert Orbán Viktor október 23.-i beszédében előre be is jelentette, hogy várható ez a fordulat. Mármint az, hogy kellenek majd a személyes szabadcsapat-sejtek, melyek mozdulnak, ha a vezéri sejtés csettint. Az is várható volt, hogy a rezsiharc lesz az a terep, melyen előrevonulnak majd a párt győzedelemre ítélt segédcsapatainak katonái. Ezt a miniszterelnök azzal sejtette, hogy a 2014-es évet a rezsiharc évének szentelte. Még szeptemberben. A legújabb, harcba hívó levelet a 444 részletesen ismerteti. Annak minden, a korábbi, bolsevista hagyományoknak áldozó fordulatával egyetemben. Mert ezek az áthallások annyira számosan vannak, hogy az 1980-as években is első-osztályú buksi-simogatásban részesültek volna a szerzők. Például egy egyetem Marxizmus-Leninizmus tanszékén. Igaz, a Vezér és vezérkara akkortájt is koptatta közpénzen az egyetemi padokat. Abban a korszakban épült és szépült a személyes ideológiai járókájuk is. Úgyhogy a „Magyar Csapatba” hívó levél nyelvezetén sem kell okvetlenül meglepődni. Pusztán azt jelzi, hogy egykori tanáraik és elvtársaik jó munkát végeztek. Hiába szeretne például Kövér László is görcsösen szabadulni ettől a személyes múlttól.

Forrás: Varánusz
Talán ugyanezek a reflexek, illetve az önálló konspirációs tevékenységre is képes partizánsejtekről olvasottak, hozták létre annak idején a polgárinak nevezett csoportokat. A 2002-es választási vereség után. Melyek hierarchikus csúcsa a Szövetség a Nemzetért Polgári Kör volt Orbán Viktor, illetve jó darabig Vona Gábor tagságával. Úgyhogy azzal az erővel ahogy Vona Gábor apósának fürdőszobájába tábla hirdeti a Jobbik militáris vágyainak megtestesítőit, Orbán Viktor is állíthatna emléktáblát. Akár a Jobbiknak, akár a belügyminiszterének védelmében esküt tevő gárdautódoknak. S amiért érdemes volt ezt a kis kitérőt megtenni az nem más, mint az a kép, amit Pannónia gázár-hősének aktuális harca kapcsán kezdhetünk felrajzolni. Azt, aminek a szeptemberi, majd az októberi bejelentések nyilvánvalóan csak az alaphangjait jelenthetik. A csapatépítést szorgalmazó levélben ugyanis azt is olvashatjuk, hogy a miniszterelnöki csapathoz a toborzótanácskozásokon, illetve telefonon lehet csatlakozni. Márpedig semmit nem ér egy csapat vezető, illetve tisztségviselők nélkül. S az is nyilvánvaló, hogy amennyiben az ország különböző térségeiben is csatlakoznak eszüket vesztve a népek, akkor alcsapatok, alvezetők, és még alabb vezetők is kellenek.

Ellenkező esetben nehéz lenne elérni, hogy a csapat majd tényleg mozduljon, ha Orbán Viktor megfordul a hideg zuhany alatt. Így nyugodtan felvázolható, hogy az egykori Polgári Körök mintájára majd megszerveződnek a Rezsivédelmi Körök. Talán érdemes lesz figyelni annak a Rezsivédelmi Körnek a tagságát, amelyben Orbán Viktor is tag, netán vezető lesz. Egyrészt biztos névsorát kaphatjuk majd meg a leghűségesebb tapsoncoknak. Másrészt talán onnan fog kikerülni az is, aki a Magyar Nemzeti Rezsigárda elnöklő vezérkapitánya lesz. Csőre töltött gázóra-leolvasóval, és kéményseprő-egyenruhában. Csupa olyan család tagjával, ahol a család fenntartási költségét csak az energiahordozók képezik. A gázüzemű autók mintájára gázüzemű családok. Vezetve nem, de megvezetve. Ha pedig a rezsitanács-köröket a rezsiháború megvívására hozzák létre, akkor a Polgári Köröket annak idején egy polgárháború viziója inspirálta? 2006-ban majdnem sikerült. S bár a Polgári Köröket egy választási vereség hozta életre, a Rezsigárda talán még az utcán is meg fogja védeni a Fidesz-t. Bármi áron. Amit nem ők fizetnek! Amit nem ők (is) fizetnek?

Andrew_s


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése