2013. április 18., csütörtök

Szellemi pittbullok rohamtiltása

A Belügyminisztérium (BM) fellép a Pax Hungarica Mozgalom által hirdetett emléktúra ellen, mellyel adóznának Adolf Hitler emlékének. Az egyik oldalon ez teljesen rendben van, és aligha lehetne kivetnivalót találni benne. A másik oldalon pedig ott vannak a kis ördögök a részletekben. Mely részleteknek csak egy részét képezi azt, hogy a szervezőknek úgy tűnik kimaradt pár év a történelmi tanulmányokból.

Beleértve azt is, hogy Hitler ideológiája alapján a magyarok valami félázsiai cigány népesség, egyfajta szolganemzet szerepét töltötték be leendő birodalmában. Amikor tehát a decibel-magyarkodással elteltek a mellüket verik döngve, és Hitler akarják éltetni, akkor tulajdonképpen egyfajta szellemi és lelki hazaárulást követnek el. Ez úgy tűnik mit sem zavarja azokat a vérgőzös antiszemitákat, akik ilyen, vagy hasonló rendezvények keretében akarnak hangot adni önmaguknak. De a Pax Hungarica Mozgalom szempontjából a történelmi ismeretek nem, csak a fasisztoid, vagy nyíltan fasiszta eszmék hirdetése a fontos. A történelmi tények, beleértve Pannónia, betelepülésektől sem mentes, történelmének tényei olyan huncutságok, mellyel igazán nem foglalkozhat az, akinek a szeme előtt csak az általa ellenségnek kinevezett embertársának diszkriminálása lebeg.

S itt bicsaklik meg a BM érvelése, miszerint az „Adolf Hitlerre történő emlékezés joggal sérti a holokauszt áldozatai hozzátartozóinak, túlélőinek emberi méltósághoz fűződő alkotmányos alapjogát”. Némi hézagot sejtetve a BM prominenseinek ismereti bástyáin is. A Harmadik Birodalom tömegpusztító ideológiája ugyanis nem csak a Holokauszt áldozatai számára jelentettek veszélyt. Amikor tehát a BM, akarva, nem akarva a rájuk, illetve rajtuk keresztül a zsidóságra hivatkozik, akkor felemásan ítélkezik. A hitleri ideológia áldozatai közé tartozott a politikai ellenzék számos, különben igazolhatóan német nemzetiségű tagja. Ahogy nagyon sok nem-zsidó áldozata is volt a II. Világháborúnak, és a hitleri népirtásoknak. Szlávok, cigányok, és mindenki más, aki éppen nem fért bele a fasisztáknak a nemzeti eszméről vallott Prokrusztész-ágyába. Így talán célszerűbb lett volna egy kevésbé speciális esetet emlegetni, és a rasszista eszméket hirdetők ellen általánosságban fellépni.

Még akkor is, ha nyilvánvalóan számos, talán csak látszólagosnak ítélt, ellentmondást kellett volna megmagyaráznia Pintér Sándornak. Kezdve azzal, hogy a szélsőjobboldali mozgalmárokat annyira nem zavarta haza, hogy a Hősök terén belügyi védelemmel grasszálhattak. De alighanem Gyöngyöspata sem olyan helyszín, amire nagyon büszkék lehetnének a BM-ben. Miközben arra is kínos lehet emlékezni, hogy a miniszterelnök távolmaradt a jobbikos képviselő felszólalását követő antifasiszta nagygyűlésről. Ellenben másnap egy elég kétértelmű beszédet mondott a Parlamentben. Meg aztán ott van az a fránya Életforrás-projektre hajazó nemzeti táncház-mozgalom, ami szintén kínos áthallásokat okozhat. Így, amikor egy-egy megmozdulást nem a meghirdetett rasszista eszmékre, mint általánosan kirekesztő ideológiára hivatkozva tiltanak be, akkor ott maradnak a kisebb, és igencsak hangosan kiabáló ördögök. Abba az irányba mutogatva, hogy az olyan szervezetek, amelyek számára Hitler vagy Szálasi példaképp, teljesen rendben vannak a BM számára. Így az általuk hirdetett kirekesztő nézetek is teljesen rendben vannak a kormányzat szempontjából.

S még akkor is, ha a gyülevészi és szólásszabadság jegyében járva az adott szervezetet nem is tiltják be, legalább a rendezvény-tiltások indoklásában utalhatnának az általános rosszallásra. A cigányok, zsidók elleni atrocitásoknak napjainkban ugyanis aligha van sok köze a Holokauszt áldozataihoz. De ahhoz az ideológiához, ami a népirtásokhoz vezetett, igencsak sok. Pintér Sándornak talán érdemesebb lenne átfogóan, és nem csak leszűkítően értelmezni a hivatkozott alkotmányos elveket. Még akkor is, ha ezzel szűkítené a Fidesz-kormányzat játékterét a szélsőségekkel való sakkozásban. Bár lehet, hogy ez nem is annyira markáns cél, mivel ott vannak azok a tartalékok, akik nem igényelnek hosszas magyarázatokat a mozgósuláshoz. Elég megmutatni messziről egy Dávid-csillagot, vagy egy tarka ruhát, és máris loholnak. Vérben forgó szemmel, és vérben forgó aggyal a szellemi pittbullok. Az ilyen csapat pedig aranyat ér annak, aki csak ellenségekben képes gondolkodni.

Andrew_s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése