2016. október 31., hétfő

Lánc, lánc, imalánc

Forrás: HVG
2016. október 31-én lett hír a szlovákiai Új Szó oldalán, hogy Orbán Viktorért imaláncot indítottak északi szomszédainknál (is). Lehet, hogy tudnak valamit? A Közép-Európában is egyre többek által, ezen a napon megtartott Halloween ugyanis a kísértetek és démonok pogány ünnepének „jogutóda”. De ez az imalánc-ügy ennyire nem egyszerű.

Mert valakinek meg is kellett írnia a fohász szövegét. Azt hihetnénk, hogy ez valamelyik túlbuzgó hazai pap volt, de tévednénk. Az Új Szó szerint legalább is egy Rómában élő bencés szerzetes, Kühár Ede, írta azt a szöveget, amit napi öt percet kell mondogatniuk a híveknek. Akik akár sokan is lehetnének. Elvégre Kerényi annak idején, az orbanista ezoterika alapkövének lefektetésekor azt mondta, hogy mindenki spirituálisan Orbánnal van kapcsolatban. Ő biztos. Nem is igazán értem, hogy itt ez a pompás kis imalánc, és Kerényi még nem helyezte szolgálatba magát. Meg egyáltalán. Már nagyon régóta hallgat. Na mindegy. Túléljük valahogy! Addig is itt van nekünk egy kiváló római nyalnok, akarom mondani dalnok, aki megszerzé az elmondandó imát. Hogy miért? Hát miért ne? Például azért, mert az említett bencés szerzetes, mint arra az Új Szó hozzászólói is rámutatnak, jelenleg a függönyön túl van. Elhunyta előtt persze még írhatott volna imát. De az idézett szöveg vészesen hasonlít a Szent Patrikról elnevezett kódex egyik áldására is. Úgyhogy egy elhunyt szerzetes holta után elkövetett plágiumról is szó lehet.

Mint olvashatjuk az említett hírben, Szlovákiában György Ferenc ipolybalogi plébános indította a láncot. Egy másik, szintén ipolysági, úriember azt is elmondja miként terjesztik: „Vagy százötven ismerősömnek küldtem el az imát, ők is legalább ennyinek küldik tovább”. Akinek ismerős ez a megoldás, az nem téved nagyot. Tucatjával keringenek az olyan levelek, amelyekben egyrészt kiugró sikert ígérnek, ha továbbküldi valaki, másrészt minimum szemmel verést, ha nem küldi tovább. Az imalánc terjesztési módja tehát erős hasonlóságot mutat a többi lelki, vagy nem is annyira lelki, piramisjátékhoz. György Ferencet idézve különben ezt írják: „Már Szent Pál is megírta: tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért: a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy békés és csendes életet élhessünk, telve istenfélelemmel és tisztességgel”. Amiben lehet valami. Mármint valóban írt ilyesmit. Ha nem is egészen ezt. Pál, a szeretet apostola, ugyanis nem általános intelemként, hanem fiához, Timótheushoz írt első levelében fogalmazott meg hasonlót:
1. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,
2. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
1Tim 2

Amiből világosan látszik, hogy az aktus minden emberért, a könyörgés általános alanyaként értendő. Amiből ne vétessenek ki a királyok és méltóságban levők sem. Mely értelmezés elég konform azzal, hogy minden ember egyenlő, és mindenkit megillet a könyörület. Kivétel nélkül. Még az elöljárókat is. Tehát ne gyűlölködjön feléjük senki azzal, hogy ellenük imádkozik. Szeretetben és gyűlöletmentesen tehát csendes és nyugodalmas lehet az élet. Pál többi leveleihez, illetve Jézus tanításaihoz ez az értelmezés valószínűleg közelebb áll, mint amit a jó plébános úr kicsit torzított szövege takar. Amely sokkal inkább egyfajta hierarchikus igazodást sugall. Talán egyházi teljesítménykényszert tükrözve. De lehet, hogy Károli Gáspár egy másik Bibliát ismert, mint amit György Ferenc olvasott.

De ettől még persze nyugodtan imádkozhat valaki Orbán Viktorért. Egyéni, hitbeli magánügye. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy akár az Új Szóhoz hogy kerülhetett el hírként. Mert Máté azt tanítja, hogy:
5. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
6. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.
7. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
Mt 6: 11

Azonban még ettől függetlenül is nyugodtan lehet, akár hivalkodó, imalánc-leveleket is küldözgetni. Ám azt is csak módjával. Mert a ló túloldalán ott áll Mózes a kőtáblákkal (2 Moz 20: 3-4). De még Máté is adhat egy kokit annak, aki Jézus nevében gyűlölködik. S akkor mi lesz az imalánccal?
15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
16. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
Mt 7

Andrew_s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Comments on Facebook