2012. szeptember 18., kedd

Mert boldogok, akik regisztráltatnak.

Forrás: Metropol.hu

 A választási törvény rugalmas változtatás-sorozatának egyik legtöbb indulatot, kritikát kiváltó technikai részletkérdése kétségtelenül az előzetes regisztráció. A kormánypártok szerint a külföldiek részvétele miatt van rá szükség, míg az ellenzék szerint az általánossá tétele úgy manipulatív, ahogy van. Majdnem azt írtam, hogy úgy hülyeség, ahogy van, de ez nem lenne igaz az ellenzéki pártokra, mozgalmakra általában. Ellenben sokkal többször hallani olyan véleményeket, miszerint sérti a szabad és titkos választáshoz való jogot. Ha Lázár János legutóbbi ötlete valóban beterjesztésre és elfogadásra kerül, akkor ezek a vélemények újabb tápot kaphatnak.

A Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár által felvázolt Fidesz-es ötlet ugyanis egyszerre három választásra terjesztené ki az egyszeri feliratkozást. Bár elvben rugalmasan, és több csatornán lehetővé téve a regisztrációt. Márpedig az, hogy egyszerre több, különböző célú választásra is kiterjed egyetlen regisztráció hatása, önmagában is megkérdőjelezhető. Ugyanis az, aki mondjuk az Európai Parlamentbe küldendők ügyében szívesen járulna az urnákhoz, nem okvetlenül akar beszállni a haza parlamenti helyekért folyó sallerkedésekbe. S igaz lehet ez, akár súlypontosabban, az önkormányzati választások esetében is. A különböző választások ugyanis korántsem ugyanazokat szólítják meg, és így a szavazások árukapcsolása alighanem azok szemében is aggályos lehet, akik különben egy kézlegyintéssel hajlamosak elintézni a tiltakozásokról szóló híreket. Márpedig Lázár János az ötlet beterjesztése mellett foglalt állást, és a kétharmados parlamenti szavazógép ismeretében aligha kétséges, hogy majd megszavazzák a végén.

Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy a lex-Antallnét is jegyző államtitkár emlegette flexibilitásnak elég gyorsan nyúzópróbája leend. Ha ugyanis a regisztráció szavazás mínusz 15 napja valóban jogvesztő hatású, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy a szavazópolgárok körében a szavazást megelőző két hétben tilalmassá válik a költözés. Mert ki itt regisztrált, felejtse el, hogy lakhelyet változtat. Külföldre se menjen, de külföldről se jöjjön haza. Felejtse el! Külön problémát jelenthet az, ha a regisztráció évekre szól. Ebben az esetben a szavazásra vágyók, az akaratukat legalább látszólag kinyilvánítani akarók számára a regisztráció a röghöz-kötés eszköze lehet. Így tehát a flexibilitásnak biztosan ki kell terjednie azokra, akik lakhelyet változtatnak. Amennyiben demokratikusként marad meg a választás, ilyen esetekben a 15 napos határidő sem lehet jogvesztő. Pontosabban az átregisztrálásra mindenképpen lehetőséget kell adni. Eljutva oda, hogy szinte biztosan lesznek olyanok, akik még aznap reggel is regisztrálhatnak. Ellenkező esetben valóban sérülhet a szabad választás joga.

Hasonló lehet a hatása a családi állapot megváltozásának, vagy akár a biológiának is. Az utóbbi például olyan módon, hogy Lázár János sem tudja garantálni azt, hogy a választást megelőző jogvesztő időszakban senki sem tölti majd be a szavazásra jogosító életkort. Bár esetleg lehet, hogy az előregisztráció előregisztrációját tartja ezen állampolgárok számára nyitva az ötlethalmaz. Ez azonban felveti azt a kérdést, hogy a még nem nagykorú helyett a szülei nyilatkozhatnak-e majd az ő majdani részvételükről az összes létező választáson. Ha feltételezzük ugyanakkor, hogy a gondviselő ilyenkor alanyi jogon jogosult nyilatkozni arról, hogy a gyermek majd biztosan szavazni akar, akkor az messzebbre is vezethet. Éppen azért, amiért Orbán Viktor sok szempontból egy centrálisan gondoskodó állami rendszerben gondolkodik. Mondhatni, univerzális hozzáértőként akar mindenki apukája lenni.

Amennyiben ezt komolyan akarja venni bárki is, akkor egyrészt akár örökletes uralkodóvá is kikiálthatja a miniszterelnököt. Másrészt azonban felfogható úgy is, hogy amennyiben az állam és annak vezetője univerzális szerepre törekszik, akkor mindenkit alanyi jogon legyen kedves beregisztrálni. Tulajdonképpen Orbán Viktor is megtehetné, de az állami apparátus mindenképpen. A legtöbb állampolgár esetében úgyis rendelkeznek minden olyan adattal, ami ehhez a regisztrációhoz szükséges. Államatyuska tehát lehet nyugodtan olyan gondoskodó, hogy ezt a gondot leveszi az emberek törődött vállairól. Igaz, ez gyakorlatilag a jelenlegi rendszerhez vezetne, de milyen szépen lehetne kommunikálni. Sőt, Orbán Viktor akár magának a szavazásnak a gondját is nyugodtan leveheti a következő lépésben a polgárok válláról. A megoldás is kipróbált csapásokon keresztül valósulhat meg a magánnyugdíj-pénztári át-, és visszalépések mintájára. Lázár János például beterjeszthetne egy javaslatot, hogy mindenki alanyi jogon regisztrált, és elegendő csak annak elmenni a választásokra, akik nem a jelenlegi kormányzat fennmaradását szeretnék. Mindenki más automatikusan Orbán Viktorra, illetve a Fidesz-re szavazottnak tekinthető. Csak a választók kedvéért, megkíméléséért és idejének megvédéséért természetesen.

Utána Lázár János nyugodtan beterjeszthet egy indítványt az egyenlítő áthelyezéséről. Azért, hogy a banán is megteremjen. Mert micsoda dolog lenne különben, hogy banánköztársaságunk már van, de a banán csak üvegházban terem. A nagyobbik gond ezzel csak az lenne, hogy Orbán Viktor a jelen állapotok között esetleg még hitelt is adna a dolognak. Annak, hogy valóban hatalmában áll az egyenlítő áthelyezése. Amennyiben pedig ez mégsem sikerül, akkor hamarosan azokról az összeesküvőkről vizionálna, akik ezt meghiúsították, és akik ellen új szabadságharcot kell indítania.

Simay Endre István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Comments on Facebook