2016. augusztus 21., vasárnap

Demagógisztáni napló: A hallgatók

Mint valószínűleg sokan tudják, Bayer Zsoltot kitűntették az ország nevében. Mert egy országos kitűntetést akkor is az ország ad, ha annak odaítélése a pillanatnyi hatalom értékítéletét tükrözi. Az, hogy az ellenzéki pártok némelyike, miért Ádertől, mint valami pótapucitól, várnak megoldást, visszavonást, az legyen az ő titkuk. Biztos van valami pompás, jogilag megindokolható érvkészlet erre. Ahogy nyilván van másra is remek érvkészlet azok esetében akik hallgatnak.

S még az is lehet, hogy az ezen sorokat lejegyző látja rosszul azt, hogy a származás alapú diszkrimináció, leminősítés, dehumanizálás az a rasszizmus egy formája. Még akkor is, ha stilisztikailag remekbe szabottan, a hatalommal konform módon, és a gyűlöletnek híveket szerezve fogalmazza meg valaki. Mívesen is lehet szemetet alkotni. Goebbels munkásságával sem az a probléma, hogy ne értett volna mesterfokon az alkalmazott tömeglélektanhoz, illetve a marketing-kommunikációhoz. B. Zs. is lehet, hogy akkor is humanitárius szemetet termel, ha nem is ír szemetül. De lehet, mint írtam, hogy a jelen sorokat lejegyző látja rosszul.

Azt például, hogy a rasszizmus sérti az emberi szabadságjogokat. Azon egyszerű oknál fogva, hogy akit származása miatt dehumanizálnak, háttérbe szorítanak, azt mindenképpen éri egyfajta diszkrimináció. Ha a felpiszkált gyűlölet talaján burjánzó előítélet miatt bárminemű indokolatlan hátrány éri, akkor különösen sérülhetnek a szabadságjogai. Így elolvasni gondoltam, ha már kifejezetten a szabadságjogokkal foglalkoznak, a TASZ (Társaság A Szabadságjogokért) véleményét B. Zs. állami kitüntetés kapcsán. Rosszul gondoltam. A honlap (http://tasz.hu/) címoldalán nem találtam utalást a témára. Ezért könnyen előfordulhat, hogy a mások származásalapú leállatozása nem is zavarja a szabadságjogokat. Nem diszkriminál. De ha mégis, akkor sem lépi át azt az ingerküszöböt, amely alapján a TASZ véleményt alkotna az ügyben.

Aztán, ahogy korábban is írtam, továbbra is úgy gondolom, hogy vannak pályák, amelyek jellegüknél fogva nem lehetnek rasszisták. Azt gondolván, hogy „egy, a származáson, illetve anyagi helyzeten alapuló diszkriminációt pártoló politikai formáció támogatása nem elfogadható sem az egészségügy, sem az oktatás területén”. S igaznak tekintem ezt abban az értelemben is, hogy közvetve sem. Azon egyszerű okból kifolyólag, amiért az orvosi eskü sem tér ki a megsegítendő származására. Az oktatásban pedig azért, mert minden gyermekben ott a lehetőség. Több tudásra, nagy felfedezésekre, találmányokra, vagy akár csak egy emberibb életre. Amellett B. Zs. munkássága már csak azért is a jövő kulturális alakítóinak véleményéért kiáltana, amit korábban írtam. A személyes tehetség álnok célok igájába hajtva anti-humánus végtermékhez vezet. Ezért érdekelt volna a jövő nemzedékekért felelős mozgalom véleménye a rasszizmust kulturális normaként állító kitüntetésre. A Tanítanék mozgalom honlapján (http://www.tanitanek.com/) azonban ilyen vélemény, állásfoglalás nincs. Így talán én látom rosszul, és B. Zs. hiteles képviselője a tanárokat megmozdító szervezet által is képviselt jövő kulturális normáinak.

De hiába kerestem véleményt, állásfoglalást a Magyar Helsinki Bizottság honlapján, illetve Facebook-oldalán is. Holott, ha valakik, akkor ők igazán szívűkön viselik a menekültek ügyeit. B. Zs. pedig a menekült-válság kapcsán érezte úgy, hogy a pápa szellemi képességeiben sem tud megbízni. Amennyiben nem utálja őket eléggé. Jézus nevében. Úgyhogy tényleg az alapgondolatokkal lehet a probléma, még akkor is, ha a fentiek kiragadott példák, és nyilván számos olyan szervezet van, amely reagálhatna. Talány az MSZP is rosszul látja, hogy Bayer Zsolt kitüntetése egyetlen szóval: SZÉGYEN. Ha ugyanis a származás alapú diszkrimináció, leminősítés, dehumanizálás az mégsem rasszizmus egy formája, és B. Zs. munkássága mindezeket a fogalmakat még csak nem is érinti, akkor nem szégyen a kitüntetése sem. Márpedig a civil szerveződéseknek a jövő kultúrájáért, a gyermekekért, az emberi szabadságjogokért elkötelezett, igaz kiragadott, példái azt mutatják, hogy nincs itt semmi látnivaló. A kitüntetés teljesen rendben van. Megszólalni felesleges.

Legfeljebb egy idő után már nem lesz miért. Nem lesz kinek.

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Kommunist.
(Mikor a nácik elvitték a kommunistákat,
csendben maradtam,
hisz nem voltam kommunista.)

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschafter.
(Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el,
csendben maradtam,
hisz nem voltam szakszervezeti tag.)

Als sie die Sozialisten einsperrten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Sozialist.
(Amikor a szocialistákat bezárták,
csendben maradtam,
hisz nem voltam szocialista.)

Als sie die Juden einsperrten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Jude.
(Amikor a zsidókat bezárták,
csendben maradtam,
hisz nem voltam zsidó.)

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.
(Amikorra engem vittek el,
nem maradt senki,
aki tiltakozhatott volna.)
(Martin Niemöller 1892. január 14. - 1984. március 6)

Andrew_s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése