2022. február 27., vasárnap

Conteo -- Avagy a háborús háttér hatalma

Forrás: Wikipedia
Ukrajna területén folyik a háború. A háború, ami továbbra sem videojáték. Putyin tárgyalni hívta az ukránokat. Egy fehéroroszországi asztalhoz. Amely helyszínt először nem fogadta el az ukrán vezetés. Majd a hírek szerint mégis. Közben folyik a háború, amellyel kapcsolatban szinte biztosan legalább annyi dezinformáció kering a nagyvilágban, mint ahány valós információmorzsa is szóródik a bit-szelek szárnyán. Teret engedve a találgatásoknak és conteo-knak. A következő sorok az utóbbiakat kedvelők szólnak. Egyként a lehetségesek közül.

Ehhez ragadjunk ki pár olyan részletet, amellyel kapcsolatban nagyjából konszenzus látszik az említett morzsa-kavarodásban. Az egyik, hogy az oroszok által indított háborút számos elemző villámháborús („blitzkrieg”, „блицкриг”, „молниеносной войны”) szándékúnak írta, illetve írja le. Annak ellenére, hogy nem igazán kering olyan Putyin-nyilatkozat, amiben ezt maga az orosz vezető állította. De ettől lehet, hogy tényleg így gondolta, és lehet, hogy tényleg van ilyen nyilatkozata. Számos jel alapján így is gondolhatta. Vagy sem.

A „vagy sem” opciót látszik erősíteni, hogy egyáltalán nem egy tatárjárás-szerű, totális lerohanásról szóltak a hírek. Így akár azt is elhihetjük, hogy tényleg minimalizálni szerették volna civil áldozatok számát. Mert abban, még a szakértők zöme is egyet ért, hogy az orosz és az ukrán hadsereg nem egy súlycsoport. Azt pedig sajnos a történelmi párhuzamok mutatják, hogy ilyen alapos súlycsoport-különbségnél a hősies ellenállás leginkább a hősi halottak számát gyarapítja. Amivel egyáltalán nem szeretném kisebbíteni a saját haza védelmében elesettek, megnyomorodottak önfeláldozását. Sem annak értékét. De azért érdemes lehet megjegyezni, mert az internet fotel-stratégái sokszor, szinte túl sokszor emlegetik ezt a hősies ellenállást a lassú orosz térfoglalás kizárólagos okaként.

Mely lassú térfoglalás a sorok közét olvasók szerint meglepte az orosz vezetést. Mondván, hogy villámháborúra, napokon belüli fegyverletételre, és orosz-párti demonstrációkra készültek. Amely elvárást egyébként szintén nem igazán lehet tetten érni tényszerűen Putyin kommunikációjából. Ha lehántjuk a felszínt és figyelembe vesszük, hogy elég kevés háborús agresszor szokott olyan nyilatkozatot tenni, hogy kicsik vagyunk, gyengék vagyunk, sokáig akarunk harcolni, és ezért háborút indítunk. S ez még akkor is igaz, ha Putyin kétségtelenül többször felszólította az ukrán katonákat fegyverletételre. Alkalmasint egy olyan hadseregre támaszkodva, amire sok minden mondható, de az nem igazán, hogy kicsi és gyenge lenne.

S itt bizony tetten érhető némi ellentmondás. Annyira, hogy a magukat szakértőnek tekintőket is meglepte. Az sem kizárt, hogy jobban, mint az orosz vezetést. Miközben azt sem felejtik megemlíteni, hogy az eddig feltűnt orosz csapatokban feltűnően sok a fiatal, képzetlennek tűnő katona. Amit, ha hatalmas cinizmussal közelítenénk a kérdéshez, egyfajta szándékos áldozatnak is tekinthetnénk. Végtelen sajnálattal a húsdarálóba hajított fiatalok és családjuk iránt.

Most pedig, előszedve az említett cinizmust, tegyünk egy gondolatkísérletet az akár conteo-nak tűnő magyarázatra. Tegyük fel, hogy Putyin elsődleges céljai közt nem szerepel egy világháború, de még egy kiterjedt lokális háború elindítása sem. Az világos, hogy egy azonnali, erőteljes, a legmodernebb technikával megindított, ám kétségtelenül sok civil áldozattal járó csapássorozat szinte azonnali összezárást válthatott volna ki, és erőteljes katonai segítséget Ukrajnának. Ezzel szinte azonnal elindítva egy olyan eszkalációs spirált, aminek ki tudja, hogy hol a vége. Bár azért elképzelhetjük. De inkább nem szeretném.

Ugyanakkor az sem új taktika a háborúk, de már a nomád lovasrohamok történetében sem, hogy egy gyengének látszó rohammal előcsalogassák az ellenfelet. Akár egyfajta hamis önbizalmat biztosítva, de mindenképpen felfedve a csapatokat, irányítási pontokat, és katonai képességeket. Erre a szerepre a jelenleg bevetett orosz csapatok láthatóan alkalmasak, miközben egy azonnali, mindent elsöprőnek ígérkező támadás nem annyira. Az infrastruktúrában esett károkról nem is szólva.

Márpedig az utóbbi kategóriába tartoznak olyanok is, amelyek pénzt hoznak. De a szénhidrogénekre gondolva azt is állíthatjuk, hogy nem csak az oroszoknak. Miközben az ellátás megszűnése Európa több gazdaságát is megrendítheti. Nem csak a magyar, hanem a német, a francia gazdaságot is a példa kedvéért. Nem vitatva, hogy drágábban, és részlegesen, más forrásokból is pótolható szállítások is szóba jöhetnek.

Ezen a ponton legyünk még conteo-sabbak, és végképpen térjünk át a fantázia világába. Nem feledve, hogy nem csak Orbán Viktor látogatta meg Putyint, és a telefont is feltalálták már egy ideje. De ezt sem hagyva figyelmen kívül, hogy Berlin vagy Párizs hírei nem az energetikai pánikot látszanak a központba állítani. Esetleg azért, mert egyfajta biztosítékot kaptak az ellátás esetleg csökkentett, de csökkentetten folyamatos voltára Putyintól? Amiből az is következhetne, hogy a tervezet támadásról,és annak nagy vonalakban felvázolt forgatókönyvéről kicsit előbb is tudhattak, mint ahogy az első lövések eldördültek.

Itt, ennél a kilométerkőnél, két régóta ismert célt, fogalmat is elővehetünk. Az egyik a kétsebességes Európa gondolata. A másik az USE, az Európai Egyesült Államok eszméje. Egy korlátozott, a potenciális mag-államoktól távolabb zajló, de a leszakítandó, az USE-víziót zsigerből elutasító vezetéssel megvert, periféria szomszédságát érintő háború meggyorsíthatja az említett két pont teljesülését. Indok lehet a közös politikai, illetve katonai vezetéssel bíró mag-államok összezárásának fokozására, és ezzel ott egy proto-birodalom kialakítására. Az ezt amúgy is elutasító periféria pedig megmarad egyfajta ütköző-zónaként. Az, hogy Ukrajna orosz érdekszférában marad, valószínűleg indifferens ebből a szempontból, mivel eddig sehova sem siették el a felvételét.

Itt most természetesen lehetne arra egy külön szálat nyitni, hogy hazánkban mennyire lehet az utolsó esély a jövő évekről szóló választás az USE-maghoz tartozás kérdésének legalább nyitva tartására. De az messzebbre vezetne. A jelen conteo is csak egyfajta felvillantása annak, hogy az éremnek még egy ilyen, egyfajta EU-Putyin háttéralkuval tarkított oldala is lehet. Amely indokolhat egy képességeihez mérten gyengébb orosz csapásmérést. De azt is, ha ennek megértésével az ukrán vezetés inkább a tárgyaló-asztalt választja.

Andrew_s

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése